Lịch Phụng Vụ Chầu Thánh Thể

TrDate TrDate
Hữu7-Jan-05 Nghĩa8-Jul-05
Độ14-Jan-05 15-Jul-05
Nghĩa 21-Jan-05 Đăng22-Jul-05
28-Jan-05 Trân29-Jul-05
Đăng4-Feb-05 Tuyết5-Aug-05
Trân11-Feb-05 Mai12-Aug-05
Tuyết18-Feb-05 Hằng19-Aug-05
Mai25-Feb-05 Phi Hùng26-Aug-05
Hằng4-Mar-05 Khánh2-Sep-05
Phi Hùng11-Mar-05 Uyển9-Sep-05
Khánh18-Mar-05 Hữu16-Sep-05
Uyển25-Mar-05 Độ23-Sep-05
Hữu1-Apr-05 Nghĩa30-Sep-05
Độ8-Apr-05 7-Oct-05
Nghĩa 15-Apr-05 Đăng14-Oct-05
22-Apr-05 Trân21-Oct-05
Đăng29-Apr-05 Tuyết28-Oct-05
Trân6-May-05 Mai4-Nov-05
Tuyết13-May-05 Hằng11-Nov-05
Mai20-May-05 Phi Hùng18-Nov-05
Hằng27-May-05 Khánh25-Nov-05
Phi Hùng3-Jun-05 Uyển2-Dec-05
Khánh10-Jun-05 Hữu9-Dec-05
Uyển17-Jun-05 Độ16-Dec-05
Hữu24-Jun-05 Nghĩa23-Dec-05
Độ1-Jul-05 30-Dec-05