Huynh TrưởngPhòngChỗLớpTổng SốCấpNgành
21030MGA: Tiền Ấu A2040168
20930MGB: Tiền Ấu B20
211301A: Ấu 1A2323
21430+2A: Ấu 2A2752
21330+2B: Ấu 2B25
21630+3A: Ấu 3A2753
21530+3B: Ấu 3B26
Nguyễn Vũ Bảo Châu235274A: Thiếu 1A2652184
Mai Sinh234274B: Thiếu 1B26
Phùng John226305A: Thiếu 2A2465
Nguyen Jamie225305B: Thiếu 2B21
Phạm Thị Ý Nhi224305C: Thiếu 2C20
Ngô Johnson218306A: Thiếu 3A2467
Đinh Tiffany219306B: Thiếu 3B22
Nguyen Huy220306C: Thiếu 3C21
Trần Teresa23130+7A: Nghĩa 1A2038116
Phạm Vũ23030+7B: Nghĩa 1B18
Nguyễn David22830+8A: Nghĩa 2A2141
Jonathan Huey22930+8B: Nghĩa 2B20
Huỳnh Kevin223309A: Nghĩa 3A2037
Phạm Joe222309B: Nghĩa 3B17
Trần Mỹ Hân20730HS1: Hiệp Sĩ 1296363
Trần Bảo Anthony23345HS2: Hiệp Sĩ 220
Nguyễn Hữu Đức Minh23230HS3: Hiệp Sĩ 314

Total: 531