Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Đenver được thành lập năm 1982 với sứ mệnh gây dựng một môi trường sinh hoạt lành mạnh, thánh thiện cho giới trẻ của giáo xứ.

Nhờ công lao của các cha Tuyên Úy cùng sự ủng hộ của Hội Đồng Giáo Xứ, các ân nhân, và nhất là hồng ân của Anh Cả Giêsu, Đoàn đã thăng tiến qua 25 năm; nay có hơn 700 thành viên với hơn 70 Huynh Trưởng/Dự Trưởng.

Đoàn nhận Chúa Giêsu Vua Chiến Thắng làm quan thầy để Chúa luôn là Vua của lòng mình; và lấy Thông Xanh của rặng núi Rocky để biểu hiệu cho tấm lòng bền bỉ kiên trung luôn hướng tâm hồn lên tới Chúa.

"Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có hy tế cứu chuộc của Ngài, chúng ta có sự phục sinh của Ngài, chúng ta có hồng ân Thánh Thần, chúng ta có việc tôn thờ, sự vâng phục và tình yêu đối với Chúa Cha trên trời."
Thông Điệp ECCLESIA DE EUCHARISTIA
của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II